Lifestyle, Tips

5 WAYS TO FEEL MORE CONFIDENT

14 July, 2016
IMG_6263 copy0 copy

NL

Onzeker zijn is super normaal en menselijk, maar waarom zijn we het eigenlijk?
Het zit in ons om onszelf te vergelijken met anderen, maar als je hier goed over na gaat denken is dit toch het meest onbenullige wat je kunt doen? Ik herken mezelf hier ook in hoewel ik eigenlijk gewoon prima in mijn vel zit. Wat het bij mij vooral is, is dat ik te bescheiden ben naar anderen toe. Iets wat me soms best in de weg kan zitten. Ik denk dat dat ook misschien wel een stukje onzekerheid is: ‘ja maar ik kan dat toch nooit, ja maar.. ja maar..’ Die ‘maar’ is een woord wat veel in mijn vocabulaire is te vinden ;) Een woord wat ik graag wat minder zou willen gebruiken.
Mijn collega wees me er laatst op, en daarom besloot ik deze post te schrijven: ‘Hoe kun je je zekerder voelen over jezelf en hoe straal je dit uit?’
Ik ben op internet gaan rondstruinen naar de, naar mijn idee, beste antwoorden. Hier 5 tips:

KEN JE STERKE- EN ZWAKKE PUNTEN
Wat zijn eigenlijk jouw sterke en zwakke punten? Veel mensen kunnen dit moeilijk benoemen als er bijvoorbeeld naar wordt gevraagd in een sollicitatie gesprek. Best gek eigenlijk, aangezien we onszelf toch echt het beste kennen. De zwakke punten zijn vaak nog makkelijker te benoemen dan de sterke punten.. Ik ben erachter gekomen dat veel mensen om mij heen vinden dat ik veel talent heb en echt succesvol ben. Iets wat ik zelf totaal niet zie en zo voelt het voor mij ook niet (komt daar het stukje bescheidenheid weer om de hoek kijken?). Toch is het super fijn om van anderen te horen hoe ze jou zien. Hier kun je echt al heel veel onzekerheid mee weg halen.
Maak eens een lijst met 5 sterke punten en een lijst met 5 van je zwakke punten. Kies van je zwakke punten 3 punten uit die je graag zou willen verbeteren en probeer hier elke dag bewust bij stil te staan en aan te werken. Wanneer jouw zwakke punten uiteindelijk ook sterke punten beginnen te worden, zul je zien dat je al een stuk steviger in je schoenen staat.

‘ A  F L O W E R  D O E S  N O T  T H I N K  O F  C O M P E T I N G  T O  T H E  F L O W E R  N E X T  T O  I T  .  I T  J U S T  B L O O M S ‘

LEER VAN KRITIEK
Geloof in jezelf en geloof in wat je kunt.  Er is niemand die alles weet en kan. De ene persoon is goed in dit, de andere persoon in dat. Er zal dus altijd kritiek van diverse kanten komen, aangezien iedereen ergens anders verstand van heeft. Als iemand je bekritiseert, vat het dan niet direct op als een aanval, maar probeer er van te leren. Hierdoor zul je jezelf altijd blijven verbeteren en zul je je uiteindelijk zekerder voelen over bepaalde zaken waar je je eerst onzeker over voelde.

NEEM RISICO’S
Dit is iets wat ik zelf ontzettend eng vind. Ik ga vaak liever voor het oude vertrouwde, want dan weet ik dat het sowieso goed is. Maar waar is de uitdaging dan? Je moet jezelf juist blijven triggeren met nieuwe dingen en risico’s blijven nemen om het spannend te houden. Als je altijd maar dingen doet die je altijd al doet, zul je je echt niet zekerder gaan voelen. Dus ga er op uit en zet nieuwe stappen. En je zult vallen en opstaan, maar je leert er altijd van en komt er uiteindelijk sterker (en zekerder!) uit.

‘ N O  O N E  I S  Y O U  A N D  T H A T  I S  Y O U R  P O W E R ‘

VERWACHT SUCCES
Als je aan iets nieuws gaat beginnen, wordt er altijd gezegd: ‘verwacht er niet te veel van, dan kan het je ook niet teleurstellen en zul je versteld staan als het allemaal perfect lukt’. Natuurlijk klopt dit enigzins, maar uit onderzoek is gebleken dat pessimisme je juist onzekerder kan maken, waardoor je minder presteert. Het is dus stukken beter om ervan uit te gaan dat je er een succes van gaat maken.

STRAAL ZEKERHEID UIT
Als laatste nog deze tip: van de hele wereld is er maar een mini plukje mensen die jou kent. De rest heeft geen idee wie jij bent. Elke dag kom je wel mensen tegen die jou niet kennen, dus waarom zou je hen niet laten zien dat je zeker bent van jezelf? Dit zal hoe dan ook altijd een positieve werking hebben en is dus zeker de moeite waard.
– Let op je houding (geen armen over elkaar (hierdoor kom je gesloten over), sta rechtop en niet ‘onzeker’ gebogen)
– Wees geinteresseerd in de persoon met wie je praat
– Praat rustig en duidelijk (wanneer je maar een beetje mompelt of juist heel snel praat, kom je onzeker over)

En nog het aller belangrijkst: vergeet niet dat je net zo veel waard bent als ieder ander, ongeacht wat je tot nu toe bereikt hebt en ongeacht de fouten die je al in het leven hebt gemaakt.

EN

Being unconfident is human, but why are we that unconfident actually?
It’s human to compare ourselves with other people, but it’s quite ridiculous if you think about it, right? I recognize myself in this, although I’m all fine and feeling quite well. For me it’s more the fact that I’m too humble, which is a negative habit sometimes. I think it’s a way of being unconfident aswell: ‘Yeah, but I can’t do that, yeah but.. but.. but..’. The word ‘but’ is way too present, I should use it less.  Me and my colleague argued about this and that’s why I decided to do some research about ‘being confident’. Hereby 5 great tips to keep in mind:

KNOW YOUR STRENGTHS AND WEAKNESSES
What are your strengths and weaknesses exactly? For many people it’s difficult to name them. Quite strange since we really know ourselves best, don’t you think? For most of us it’s easier to name our weaknesses than our strengths, so let’s talk about what your strengths are with your friends, colleagues or family.
I found out that a lot of people who know me think I’m successful, something that I really don’t see (hello there’s the modesty again? ;)). But of course it’s really helpful to hear those words from other people, it will take away a part of your uncertainty immediately.
Write down a list of 5 of your strengths and 5 of your weaknesses and choose 3 of those weaknesses which you would like to improve. Try to work on those weaknesses every day so they eventually will begin to be strengths aswell.

‘ A  F L O W E R  D O E S  N O T  T H I N K  O F  C O M P E T I N G  T O  T H E  F L O W E R  N E X T  T O  I T  .  I T  J U S T  B L O O M S ‘

LEARN FROM CRITICISM
Believe in yourself and believe in what you can. Nobody in the world knows everything, everyone is good at some things and not so good at other things. That’s why there will always be criticism from people since everyone is good at different things. When someone criticizes you, don’t feel attacked, but try to learn from it. Because of this you’ll always improve yourself and eventually you’ll feel more confident about things you felt unconfident about before.

TAKE RISKS
For me this is quite a scary thing. I often go for the old habits, but of course I won’t be more confident about those save steps. There’s nothing challenging about it. You should try to trigger yourself and keep everything exciting. Try new stuff, of course you’ll fail sometimes, but you’ll always learn from it. It makes you stronger!

‘ N O  O N E  I S  Y O U  A N D  T H A T  I S  Y O U R  P O W E R ‘

EXPECT SUCCESS
When you start something new, people always say: ‘don’t expect too much, then it can’t disappoint you and you’ll be amazed when you succeeded’. Of course those words are true, but research has shown that pessimism will help you perform less well and makes you more unconfident. So it’s so much better to assume that you’re going to make it a success.

PRACTISE CONFIDENCE
From the whole world there’s only a very, very small part of people who know you. The rest of the people really don’t know who you are, so why not showing them how confident you are? This will always have a positive effect on things so it’s definitely worth it.
– Watch your posture (stand up straight and don’t cross your arms)
– Be interested in the person you’re talking to
– Watch your voice (speak slowly and clearly)

And the most important thing of all: don’t forget you’re as worthy as anyone else, no matter of what you’ve achieved so far or what mistakes you’ve made.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Security Question *

two × 5 =